Rapporter i CoursePlan

Det finns en mängd olika rapporter i CoursePlan som alla erbjuder dig bra överblick, vad det än är du vill ta ut en rapport om.

Deltagarlistor

Deltagarlistor

Rapporten Deltagarlistor ger dig möjlighet att söka efter kurser och gå direkt till deras deltagarlistor.
Följande urval kan göras:

  • Sök – ange hela eller del av kurskod
  • Kursstart – sök efter kurser som startar inom en period vars startdatum och slutdatum du anger
  • Kursmall – sök efter kurser baserade på en viss kursmall
  • Status – standardvärde är Aktiv, men du kan också välja Genomförd, Fakturerad eller Arkiverad
  • Kategorier – sök efter kurser som tillhör en viss kategori

De kurser som matchar din sökning listas och det går att skriva ut listorna eller exportera dem till Excel

Deltagarrapport (SCB)

Rapporten är specialdesignad för att underlätta den månatliga rapporteringen till SCB.

I rapporten listas kursdeltagare från kurstillfällen där deltagarlistan är bekräftad, och där de har markerats som närvarande på minst ett moment under månaden.

Rapporten exporteras enkelt till Excel.

Statistik

Statistik

Använd rapporten Statistik för att generera rapportdata gällande kursmallar och kurser. Rapporten består av tre delrapporter: Kursöverblick, Pågående kurser och Avslutade kurser.

Följande urval kan göras:

  • Datum – sök efter kurser som startar inom en period vars startdatum och slutdatum du anger
  • Kursmall – sök efter kurser baserade på en viss kursmall
  • Kategorier – sök efter kurser som tillhör en viss kategori

Rapporterna kan skrivas ut eller exporteras till Excel.

Pris

Rapporten Pris visar kostnaden per organisation och deltagare, baserad på det pris per deltagare som angetts för kursen.

I rapporten listas kurserna grupperade efter organisation och efter den kursmall de är baserade på. För varje kurs visar rapporten namn, personnummer och pris för varje deltagare. Du kan också se totalt antal deltagare och total kostnad för dem, dels på varje kurs, dels på varje organisation.

Rapporten kan skrivas ut eller exporteras till Excel.

Momentrapport

Momentrapport

Rapporten är specialdesignad för att underlätta rapporteringen av ESF-projekt till ESF.

I rapporten visas de moment/tillfällen som ägt rum, eller kommer att äga rum, under vald tidsperiod.

Rapporten kan skrivas ut eller exporteras till Excel.

Organisationsanvändare

I denna rapport kan en mängd olika urval göras vad gäller vilka organisationsanvändare som ska visas, både vad gäller tidsperiod, deltagarstatus, organisation, grupper, kursmall och kurs

Rapporten exporteras enkelt till Excel.

Grupperingsrapport (Tid/Pris)

Denna rapport visar antal timmar som deltagare varit närvarande på tillfällen inom en angiven period, samt den totala kostnaden för respektive grupperingsnivå.

Du kan välja att gruppera rapporten efter deltagare, organisation, månad, huvudkategori, kön, kurs och kostnadsställe.

Rapporten kan skrivas ut eller exporteras till Excel.