Företagets historia


Artisan Global Media startade som ett "Internet"-företag våren 1995. Ägarna hade en anknytning till det som då kallades Växjö högskola, numera Växjö universitet, och gavs därmed möjlighet att i ett tidigt skede följa utvecklingen på Internet.

istock_000003181669xsmall

Från början...
Skolverket gav, som en av de första kunderna, Artisan i uppdrag att skapa en webbplats för att matcha skolor som ska samverka i europeiska projekt. Detta blev starten för projektet och applikationen PartBase. En viktig komponent i detta projekt var att koppla en databas till en webbplats, en uppgift som sedan dess har varit en viktig kompetens för företaget. Idag äger och driver EU-kommissionen PartBase.
  
Nuvarande version är från 1997 och över 30 000 europeiska skolor har utnyttjat denna tjänst för att finna partners till sina EU-projekt. Fortfarande används PartBase med tusentals besökare varje månad.

1990-tal
Artisan Global Media flyttar till företagsbyn Videum 1996. Videum ligger i anslutning till Växjö Universitet. Artisan utvecklar flera projekt och produkter för Skolverket, bl a ett söksystem för tio AV-centraler. Vid årsskiftet finns ett 30-tal kunder på Artisans webbhotell.

  • Ericsson AB ger Artisan i uppdrag att utveckla ett webbaserat rekvisitionssystem.
  • Artisan medverkar vid utvecklandet av det första europeiska skoldatornätet, finansierat av EU-kommissionen och Sverige.
2000-tal

Ett produktions- och försäljningskontor öppnas i Oskarshamn. 

  • Artisan Global Media introducerar programserien Artologik, sju standardiserade och paketerade program som alla kännetecknas av våra honnörsord funktionalitet och användarvänlighet.
  • Lokalerna i Växjö har blivit för små, och företaget flyttar in i de nybyggda lokalerna i kvarteret Uppfinnaren, Videum Science Park.
  • Artisan tecknar ramavtal med Statskontoret. Företaget expanderar och utökar antalet anställda till 20 medarbetare.
  • Artologik börjar säljas utanför Sverige - Belgiska regeringskansliet köper in en större licens av Artologik HelpDesk.
  • Artisan lanserar WebPublish, den första Artologik-produkten som är byggd på en helt ny teknisk plattform - Microsoft ASP.NET
2010-tal

Ny webbplats lanseras med ny design och funktionalitet. Ett par år senare blir sidan även responsiv, dvs får ett anpassat gränssnitt för mobil och surfplatta.

Flera stora kunder drar i Artisan. Kundanpassningar till våra program har blivit ett av våra expertisområden och något vi är mycket stolta över. Vi säljer, utvecklar, supportar och driftar allt själva vilket gör att vi snabbt kan hjälpa kunden utan mellanhänder. 

Lansering av nya versioner och utveckling av alla program sker löpande. Alla nya programuppdateringar och funktioner presenteras på webben.

Läs mer om våra program här: www.artologik.com
Kontakta oss gärna för mer information!