ESF och CoursePlan

Genom samarbete med flera ESF-projekt har Artisan utvecklat en specialversion av CoursePlan. Applikationen tillgodoser kompentensutvecklingsprojektens behov av stöd för att hantera administrationen och erbjuder även specialdesignade rapporter för sammanställningar till SCB och ESF-rådet.

Momentrapport
Med CoursePlan ESF får ni:
  • Ett komplett system för att administrera kurser.
  • Möjlighet att lägga upp ett kursutbud där kurserna presenteras med exempelvis syfte, innehåll och omfattning.
  • Möjlighet att utfirån kurserna skapa olika kurstillfällen där deltagarlistor, närvaro och intyg hanteras.
  • Enkel import av deltagare via importfil. Varje kursdeltagare tillhör en organisation, vilket möjliggör uppföljning på företagsnivå.
  • Ett webbaserat anmälnings- och attestförfarande, vilket innebär att anmälan till kurs kan ske individuellt eller via en ansvarig person i organisationen. Denna person kan även administrera organisationens kursdeltagare.
  • Specialdesignade rapporter som underlättar projektledarens arbete, bland annat vid sammanställningar till ESF-rådet och SCB.
  • Ett helt webbaserat system som inte kräver någon administration från er sida.