EZ-Keys - en framgångssaga för polisen i Zürich

Kantonspolizei Zürich

Sedan 2011 har Kantonspolizei Zürich framgångsrikt använt EZbooking som internt bokningsprogram inom ett flertal områden, bl.a. för deras fordonspark.

För fyra år sedan bestämde de sig för att även förenkla administrationen av nycklar och gav därför Artisan i uppdrag att utveckla en integration mellan EZbooking och nyckelskåpet Keybox. Projektet resulterade i tilläggsmodulen EZ-Keys. Peter Marti som ansvarar för EZbooking inom Kantonspolizei förklarar här hur EZbooking används tillsammans med EZ-Keys:

”Om en anställd behöver t.ex. en kombibil kan denne från vilken dator eller mobiltelefon som helst söka efter, och boka, ett lämpligt fordon. Systemet genererar ett e-postmeddelande med en PIN-kod som den anställde använder för att öppna nyckelskåpet och hämta ut den aktuella bilens nyckel. Efter avslutad resa sätts nyckeln tillbaka i skåpet.”

Om en nyckel återlämnas för sent skickar systemet automatiskt en påminnelse till användaren som har nyckeln. Finns en påföljande bokning informeras även användaren för den bokningen om att nyckeln ännu inte är tillgänglig. Systemadministratörer kan i loggen se när en nyckel hämtades ut respektive återlämnades, och av vilken användare.

Peter Marti är väldigt nöjd med lösningen: ”EZbooking ger oss ett stabilt verktyg för resursbokningar som på ett enkelt sätt täcker de mest skilda behov. Vi är mycket nöjda med Artisans lösning och den service vi har fått.”