Ett fel har uppstått

Det har uppstått ett oväntat fel. Om felet kvarstår var vänlig kontakta webbplatsens administratör

Vill du rapportera detta fel till webbplatsens administratör?

Teknisk information

Invalid object name 'PUB_Stat'.

Användare
igiao

Identifikationsnummer
1252701

Feldatum
2020-06-01 11:05:27

Källa
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

URL
http://www.artologik.com/publishtool/EditPage_Stat.aspx?pageId=4240&versionId=1&IFrameMaster=1

Stack trace
at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.ProcessResults(OleDbHResult hr) at System.Data.OleDb.OleDbDataReader.NextResult() at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at Webpublish.Repository.WPPageRepository.GetStatisticsForPageInt(Int32 pageId, Int32 versionId) in c:\Users\TFSSERVICE\AppData\Local\Temp\WebPublish 4\WP Main\Sources\Webpublish4\Webpublish.Repository\WPPageRepository.cs:line 3324 at Controls_WPStatEditControl.ShowStat() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)